การเคลมและคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า

เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า

 

     เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ทางบริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ยังไม่ได้มีการแกะหีบห่อภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า โดยสินค้าที่จะทำการขอคืน จะต้องอยู่ในสภาพเดิมดังที่จะได้กล่าวไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้

 

     สินค้าส่วนใหญ่ที่จัดจำหน่ายบนหน้าเว็บเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้า แต่จะมีสินค้าบางประเภทที่มีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไป ดังนี้

 

1. ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวน

 

สินค้าประเภท อุปกรณ์เกม กล้อง อุปกรณเสริมสำหรับเกม สินค้าจะต้องไม่ถูกแกะหรือเปิด สินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อ ปิดผนึกอยู่ในสภาพเดิม

สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามที่ชำระภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัท ได้รับสินค้ากลับคืนมา

2. สินค้าที่ไม่สามารถคืนเงินได้

 

สินค้าที่ทางลูกค้าแกะออกมาใช้งานแล้ว หรือสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าระหว่างการใช้งาน


3. การเคลมสินค้า
ทางบริษัทจะรับเคลมสินค้าก็ต่อเมื่อสินค้านั้นๆเกิดความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
ระยะเวลาส่งเคลม 10 วันนับจากทางบริษัทได้รับสินค้าจากลูกค้า